Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU ĐƠN TĂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Lượt xem:2440|Tải về:12|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xó hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐơn xin nâng bậc lươngKính gửi: Hội đồng xét nâng bậc lương trường THCS Đông Phú Hội đồng xét nâng bậc lương huyện Đông SơnTờn tụi là: Lê Thị Vân Ngày sinh: 01/12/1973Quờ quỏn: Hoằng Hà - Hoằng Hoá- Thanh HoáTrình độ đào tạo: ĐHSP Ngữ Văn.Đơn vị công tác: Trường THCS Đông PhúNgày vào ngành giáo dục: tháng 9/1993Bậc lương hiện hưởng: Bậc 5; hệ số: 3.66; Mã ngạch: 15a.201; thời gian hưởng bậc lương: từ tháng 01/2007.Sau khi tiếp thu chủ trương về việc xét nâng bậc lương, bản thân tôi tự nhận thấy trong 3 năm qua luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bản thân không vi phạm kỷ luật gì.Đối chiếu với các tiêu quy định về việc nâng bậc lương, tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để được xét nâng...