/1

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3102|Tải về: 18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆPKính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo Phú Vang Ban giám hiệu truờng THCS An Bằng – Vinh AnTôi tên là: .....Sinh ngày .....Nơi sinh: .....Học sinh trường truờng THCS An Bằng – Vinh An, niên khoá .....Do sơ xuất nên tôi đã đánh mất bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở do Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo Phú Vang cấp năm 2005.Vậy tôi viết đơn này kính xin Phòng giáo dục và đào tạo Phú Vang cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.Trong lúc chờ đợi sự xem xét của quý cấp tôi xin chân thành cảm ơn!Xác nhận của BGH Trường THCS Vinh An, ngày 25 tháng 02 năm 2009 An Bằng Vinh An Kính đơn...