Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Samsung Glaxy S5 là điện thoại Android tốt nhất. Đúng hay sai?

Mau don xin chuyen truong

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(Mẫu dành cho học sinh cấp THCS)Kính gởi : - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT :………………………………………………………………. - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT :………………………………………………………………. - Hiệu trưởng : Trường……………………………………………………………………….. - Hiệu trưởng : Trường……………………………………………………………………….. Tôi tên là :…………………………………………………….. Hiện ngụ tại :……………………………………………………. Là phụ huynh của em :……………………………………………….Sinh năm :……………… Đã trúng tuyển vào lớp………năm học : 200…-200…., nay là học sinh lớp…… năm học : 200…-200….. thuộc Trường…………………………………………………………………….Ngoại ngữ :…………………………….. Kết quả cuối năm : Học lực :…………………………….. Hạnh kiểm :………………………. Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng Trường…………………………………………………………………, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT……………………………………………………cho tôi được chuyển……………tôi về học lớp………… năm học 200……-200….. tại trường…………………………………….thuộc huyện ………………………………………. Tỉnh………………………….. Lý do : Được sự chấp thuận của quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cám ơn.Hồ sơ đính kèm : ……………………………., Ngày………tháng……….năm 200….- Học bạ; Người làm đơn- Khai sinh;- Giấy chứng nhận HTCTTT;- Giấy CNTT vào...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:323|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: