/2

Mau don xin chuyen truong

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 645|Tải về: 0

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG(Mẫu dành cho học sinh cấp THCS)Kính gởi : - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT :………………………………………………………………. - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT :………………………………………………………………. - Hiệu trưởng : Trường……………………………………………………………………….. - Hiệu trưởng : Trường……………………………………………………………………….. Tôi tên là :…………………………………………………….. Hiện ngụ tại :……………………………………………………. Là phụ huynh của em :……………………………………………….Sinh năm :……………… Đã trúng tuyển vào lớp………năm học : 200…-200…., nay là học sinh lớp…… năm học : 200…-200….. thuộc Trường…………………………………………………………………….Ngoại ngữ :…………………………….. Kết quả cuối năm : Học lực :…………………………….. Hạnh kiểm :………………………. Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng Trường…………………………………………………………………, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT……………………………………………………cho tôi được chuyển……………tôi về học lớp………… năm học 200……-200….. tại trường…………………………………….thuộc huyện ………………………………………. Tỉnh………………………….. Lý do : Được sự chấp thuận của quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cám ơn.Hồ sơ đính kèm : ……………………………., Ngày………tháng……….năm 200….- Học bạ; Người làm đơn- Khai sinh;- Giấy chứng nhận HTCTTT;- Giấy CNTT vào...