Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn

Lượt xem:821|Tải về:4|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…………….., ngày……tháng…… năm 200…  ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN        Kính gửi…………………………………………………………..    Tôi tên là :…………………………………………………Nam/Nữ:     Sinh  ngày..……tháng …………. năm .....    Dân tộc : .....     Hiện ngụ tại :………………… ………………………………………….    .....    Nghề nghiệp : …………….…………………………….…………..    Làm việc tại :: ……………………....………....   .....    Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gởi đến Ban Chấp hành Công đoàn ………………………………..để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.    Tôi hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.    Kính mong được sự chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Tôi xin chân thành cám ơn.       Ý kiến và xác nhận                                                      Người viết đơncủa BCH Công đoàn đơn...