/1

mẫu đơn xin luân chuyển trong huyện

Upload: HaThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 575|Tải về: 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________trong trong ngày tháng năm 2010ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN Kính gửi: …………………………………………………………….. Tôi tên là: ………………………………………… sinh năm ……..……………………… Chức vụ: …………………... Đơn vị: ……………………………………………………… Trình độ văn hóa: …………

[Ẩn quảng cáo]