/1

MẤU DƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3220|Tải về: 23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG Kính gửi: Cơ quan UBND huyện Thường Xuân.Phòng Nội vụ, UBND Huyện Thường Xuân. Tên tôi là: LÝ ĐÌNH MINH. Sinh ngày: 10 tháng 05 năm 1981. Chức vụ: Lái xe.Đơn vị công tác: UBND huyện Thường XuânNăm vào ngành: 10/10/2002Bậ

[Ẩn quảng cáo]