Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẤU DƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Lượt xem:2473|Tải về:23|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG Kính gửi: Cơ quan UBND huyện Thường Xuân.Phòng Nội vụ, UBND Huyện Thường Xuân. Tên tôi là: LÝ ĐÌNH MINH. Sinh ngày: 10 tháng 05 năm 1981. Chức vụ: Lái xe.Đơn vị công tác: UBND huyện Thường XuânNăm vào ngành: 10/10/2002Bậc lương hiện tại là: 3/9 - hệ số 3,0 – Mã ngạch 15a.201Căn cứ vào chế độ chính sách của nhà nước về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức; - Xét bản thân trong thời gian qua tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đạt được những thành tích như sau:+ Năm học 2010 -2011: Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi huyện.+ Năm học 2010 -2011: Đạt danh hiệu Giáo viên có SKKN đạt giải...