/1

Mẫu đơn xin nghỉ phép của Phòng GD-ĐT

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4226|Tải về: 18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gởi:-Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Xuyên; -Bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT Duy Xuyên; -Hiệu trưởng Trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .Tôi tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . .. Ngày tháng năm sinh:. . . . . . . . . . . . . . . ... . . Quê quán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....