Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu đơn xin nghỉ phép của Phòng GD-ĐT

Lượt xem:4246|Tải về:18|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gởi:-Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Xuyên; -Bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT Duy Xuyên; -Hiệu trưởng Trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .Tôi tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . .. Ngày tháng năm sinh:. . . . . . . . . . . . . . . ... . . Quê quán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....