Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

Lượt xem:13375|Tải về:104|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

ĐOÀN XÃ ĐÔNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI GHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐOÀN TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐông Phú, ngày 06 tháng 10 năm 2011ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀNKính gửi: - BCH Đoàn xã Đông Phú - Huyện Đông Sơn - BCH Chi đoàn trường THCS Đông Phú - Huyện Đông SơnTôi tên: Lê Thị Vân Ngày, tháng, năm sinh: 01- 12- 1973 Quê quán: Hoằng Hà – Hoằng Hóa - Thanh HóaNgày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: 19 - 05 - 1987Nơi vào đoàn: Đoàn trường THPT Ngọc Lặc - Thanh HóaNgày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 01 - 05 - 1997Sau 24 năm gắn bó, sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, hôm nay tôi làm đơn này xin được trưởng thành Đoàn.Lý do xin trưởng thành Đoàn:Theo điểm 1, điều 4, chương I, Điều lệ Đoàn sửa đổi quy định về độ tuổi đoàn viên, đối chiếu...