Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

ĐOÀN XÃ ĐÔNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI GHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐOÀN TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐông Phú, ngày 06 tháng 10 năm 2011ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀNKính gửi: - BCH Đoàn xã Đông Phú - Huyện Đông Sơn - BCH Chi đoàn trường THCS Đông Phú - Huyện Đông SơnTôi tên: Lê Thị Vân Ngày, tháng, năm sinh: 01- 12- 1973 Quê quán: Hoằng Hà – Hoằng Hóa - Thanh HóaNgày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: 19 - 05 - 1987Nơi vào đoàn: Đoàn trường THPT Ngọc Lặc - Thanh HóaNgày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 01 - 05 - 1997Sau 24 năm gắn bó, sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, hôm nay tôi làm đơn này xin được trưởng thành Đoàn.Lý do xin trưởng thành Đoàn:Theo điểm 1, điều 4, chương I, Điều lệ Đoàn sửa đổi quy định về độ tuổi đoàn viên, đối chiếu...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:10187|Tải về:79|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: