/1

Mẫu đơn xin vào đảng

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4710|Tải về: 28

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Mẫu 1-KNĐ)Kỳ anh, ngày .....tháng ..... năm .....ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: - Chi ủy Chi Bộ..... - Đảng ủy: ……………………Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sinh ngày. . . . tháng. . . . năm. . . . . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Ẩn quảng cáo]