Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Mẫu đơn xin xét chuyển ngạch công chức viên chức

Lượt xem:2422|Tải về:5|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng gd & đt khoái châuTrường tiểu học dạ trạch----------------Số 07/CV – V/việc đề nghị xét chuyển loại viên chức Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcDạ Trạch, ngày 5 tháng 11 năm 2010Tờ trình V/v đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010 Kính gửi : -Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên - Phòng Nội vụ – TBLĐ huyện Khoái Châu - Phòng Giáo dục huyện Khoái Châu. - Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức; - Thực hiện công văn số 428/snv-TCCC ngày 27/10/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc xét chuyển loại viên chức năm 2010 trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước của tỉnh; - Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt chuyển loại viên chức của trường Tiểu học Dạ Trạch ngày 5/11/2010...