Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Gia phả

Lượt xem:576|Tải về:14|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày xưa ông bà ông cố Tuyến quê ở đâu không được rõ di cư vào làng Bình Sa (Giáo xứ Bình Sa) bây giờ là xã Lai Thành - huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình từ thời ông Nguyễn Công Tứ khai phá đất Kim Sơn … Thời cụ lớn Khâm vào khai phá vùng ven biển huyện Tống Sơn ( Nga Sơn và Hà Trung bây giờ). Ông bà ông cố Tuyến vào khai phá đất Tam Tổng tức Tổng Liên - Tổng Anh và Tổng Yên ( là xứ Tam Tổng) Tổng Liên tức Nga Liên - Nga Thái bây giờ và đưa con cháu vào lập ấp. Lúc đầu chủ yếu ở Diện Tiền làm ruộng ở ngoài sông Ngang. Con ông bà cố Niêu và cố Mưu vào làng Lạc Đạo. Ông bà cố Phương cố Bồi vào làng Mẫu Đức tức Họ Mẫu Đức bây giờ (Nay các tên làng cũ theo thời...