Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Mẫu giáo án sinh hoạt lớp mới.

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONGNĂM HỌC 2011 - 2012Họ và tên giáo viên: Tuần học : ………………… Tiết : …………… Ngày : ..... / ..... / 20..... Lớp chủ nhiệm: .....Địa điểm sinh hoạt(có thể sinh hoạt ngoài trời)………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..I – MỤC TIÊU II – TIẾN TRÌNH SINH HOẠT:A HÌNH THỨC SINH HOAT:Ï(Sinh hoạt tập thể xen với sinh hoạt văn nghệ-múa hát tập thể)B: NÔI DUNG:1- Đánh giá tình hình lớp tuần qua: - Về chuyên cần: + Tổng số HS : ……… Nữ: ………..Dân tộc….. Nữ DT……. Danh sách học sinh tăng, giảm – nghỉ học:SỐ TTHỌ VÀ TÊN HỌC SINHTĂNG/GIẢM/NGHỈ HỌCLÝ DO + Tình hình chuyên cần.  - Về học tập: + Tổng số điểm đánh giá các tiết học: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….Trong đó xếp loại : A:…………B;…………..C:………….D:……… Nhân xét cac tiết học trong tuần: + Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần:  + Những trường hợp cần lưu ý về học tập...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1276|Tải về:20|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: