/4

Mẫu giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2441|Tải về: 2

(Mẫu 1)BÁO CÁO VỀ KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG BẬC:.....  ĐƠN VỊ:.....Năm học 20……… - 20……….1 . Ngày tổ chức thi: ..... Từ ngày...../………/20…… .đến ngày...../…………./20…….2 . Tổng số GV  đăng ký tham gia hội thi :……………..3.  Tổng số GV  dự thi: …………………..vắng thi : .....     có lý do:.....4 . Số

[Ẩn quảng cáo]