Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

MẪU GIẤY CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀNKính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường: …………………………………………………………………..…………………………….Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn DuĐề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: …………………………………………………………Sinh ngày …… tháng …… năm Về cơ sở mới.Đồng chí : ……………………………………………..…. đã đóng đoàn phí đến tháng …... năm 2010.Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Du – Krông Pa rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: …………………………………………………………… tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí : ………………………………………. Sinh hoạt tại Đoàn cơ sởKrông Pa, ngày 30/08/2010 T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG P.Bí thư Văn Hiền...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2760|Tải về:16|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: