/1

MẪU GIẤY CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Upload: PeheoPro.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4928|Tải về: 28

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀNKính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường: …………………………………………………………………..…………………………….Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn DuĐ

[Ẩn quảng cáo]