Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU GIẤY CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Lượt xem:4073|Tải về:19|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀNKính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường: …………………………………………………………………..…………………………….Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn DuĐề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: …………………………………………………………Sinh ngày …… tháng …… năm Về cơ sở mới.Đồng chí : ……………………………………………..…. đã đóng đoàn phí đến tháng …... năm 2010.Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Du – Krông Pa rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: …………………………………………………………… tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí : ………………………………………. Sinh hoạt tại Đoàn cơ sởKrông Pa, ngày 30/08/2010 T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG P.Bí thư Văn Hiền...