/1

Mẫu giay di duong

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 518|Tải về: 2

Đơn vị:………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số C06-HBộ phận:………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTCMã đơn vị SDNS:……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chánhGIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho:……………………………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………….... Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………….. Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số:…………………ngày…….tháng……năm……. Từ ngày……….tháng…….năm……….đến ngày……..tháng…….năm………………….. …………………., ngày…..tháng…..năm…. Thủ trưởng đơn vị Tiền ứng trước: Lương:…………………….đ Công tác phí………………đ Cộng:……………………..đNơi đi và đếnNgàyPhương tiệnsử dụngSố ngày công tácLý do lưu trúChứng nhận của cơ quan nơi công tác ( ký tên, đóng dấu)A1234BNơi đi………..………………Nơi đến………………………. - Vé người:…………………..…………vé x…………………….đ = …………………….đ - Vé cước: ……………………...………vé x…………………….đ = …………………….đ - Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ………vé x…………………….đ = …………………….đ - Phòng nghỉ: ……..……………………vé x…………………….đ = …………………….đ 1-Phụ cấp đi đường: Cộng…………………………………………………………………..đ 2-Phụ cấp lưu trú:……………………………………………………………………………đ Tổng cộng ngày đi công tác:…………………………………………………………….đ Ngày ………tháng……năm 20….. Duyệt Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng...