Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MAU GIAY KHAI SINH BAN SAO MOI

Lượt xem:792|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập- Tự do – Hạnh PhúcSố:.....Quyển số:.....Giấy khai sinh(bản sao)Họ và tên: ..... Giới tính: .....Ngày, tháng, năm sinh: ..... Ghi bằng chữ: .....Nơi sinh: .....Dân tộc: ..... Quốc tịch: .....Họ và tên cha: .....Dân tộc: ..... Quốc tịch: .....Năm sinh:.....Nơi thường trú/tạm trú: .....Họ và tên mẹ: .....Dân tộc: .....Quốc tịch: .....Năm sinh: .....Nơi thường trú/tạm trú:.....Nơi đăng ký: .....Ngày, tháng, năm đăng ký: .....Ghi chú: .....Họ và tên người đi khai sinh: .....Quan hệ với người được khai sinh: ..... Người thực hiện Người ký giấy khai sinh (Đã ký) (Đã ký) ..... .....Sao từ Sổ đăng ký khai sinhNgày..... tháng..... năm.....Người ký bản sao giấy khai sinh(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)...