Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/39

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

mau giay moi

Trường PT DTNT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Huyện Ba Chẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 25/TB Ba Chẽ, ngày tháng năm 2006. thông báo Kính gửi : Ông (bà).....Thôn : .....xã :.....Trường PT DTNT thông báo kết quả học tập rèn luyện của h/s.....Lớp ..... cuối năm học 2005-2006 như sau: Học lực :.....Hạnh kiểm : .....Số ngày nghỉ: .....ngày. Trong đó không có lý do .....ngày.Nhận xét chung : .....Giáo viên chủ nhiệm P. hiệu trưởng Đoàn Thị Thúy Trường PT DTNT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Huyện Ba Chẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 25/TB .....***..... Ba Chẽ, ngày tháng năm 2006.thông báo Kính gửi : Ông (bà).....Thôn : .....xã :.....Trường PT DTNT thông báo kết quả học tập rèn luyện của h/s.....Lớp ..... cuối năm học 2005-2006 như sau: Học lực :.....Hạnh kiểm : .....Số ngày nghỉ: .....ngày. Trong đó...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:395|Tải về:0|Số trang:39

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: