/1

Mau giay thoi tra luong

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1237|Tải về: 1

Phòng GD&ĐT huyện ………………..Trường ………………..Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc. giấy chứng nhận thôi trả lươngChứng nhận ông (bà):.....Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………Quê quán:……………………………………………………………………..Mã ngạch:………………Mã công chức:……………………………………..Hệ số lương………..Hệ số phụ cấp:…………………Bậc lương:…………….Ngày xếp lương hiện hưởng:…………………Theo QĐ số:………………….Ngày tháng năm1999 của tổ chức chính quyền tỉnh Thanh Hoá.Đã được đơn vị trường ……………... thanh toán lương và các khoản phụ cấp kèm theo đến hết ngày….tháng…năm……………………gồm:1. Lương chính:……………………………………………..2. Phụ cấp trách nhiệm:……………………………………..3. Phụ cấp ưu đãi:…………………………………………..4. Phụ cấp khác:…………………………………………….Số tiền bằng chữ…………………………………………………..Đề nghị đơn vị mới cấp tiếp lương và các khoản phụ cấp theo lương được hưởng kể từ ngày….tháng…năm…………….. Ngày …tháng….năm…. Phụ trách kế toán Hiệu trưởng...