/1

Mẫu giấy tiếp nhận học sinh

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 467|Tải về: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------o0o--------GIẤY TIẾP NHẬNTrường Tiểu học 1 Sông Đốc đồng ý tiếp nhận em ……………………; Năm sinh …….; học sinh lớp …… Trường Tiểu học …………………….. theo nội dung trình bày trong đơn của gia đình, với điều kiện có đủ hồ sơ và hợp lệ.Rất mong

Xem thêm: Mẫu giấy tiếp nhận học sinh
[Ẩn quảng cáo]