/1

Mẫu giấy tiếp nhận học sinh

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 749|Tải về: 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------o0o--------GIẤY TIẾP NHẬNTrường Tiểu học 1 Sông Đốc đồng ý tiếp nhận em ……………………; Năm sinh …….; học sinh lớp …… Trường Tiểu học …………………….. theo nội dung trình bày trong đơn của gia đình, với điều kiện có đủ hồ sơ và hợp lệ.Rất mong

[Ẩn quảng cáo]