/1

Mẫu giấy xác nhận giáo viên chuẩn

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 779|Tải về: 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------oOo--------Cẩm Lý, ngày 12 tháng 4 năm 2012.GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - VIETTEL TP BẮC GIANG.Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Lý xác nhận:Bà: Nguyễn Thị NămNgày sinh: 05/05/1986.Hộ khẩu thường trú: Dĩnh Trì -

[Ẩn quảng cáo]