Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu giấy xác nhận giáo viên chuẩn

Lượt xem:421|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------oOo--------Cẩm Lý, ngày 12 tháng 4 năm 2012.GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - VIETTEL TP BẮC GIANG.Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Lý xác nhận:Bà: Nguyễn Thị NămNgày sinh: 05/05/1986.Hộ khẩu thường trú: Dĩnh Trì - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc GiangSố CMTND: 121646256. Nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang. Ngày cấp: 30/09/2003.Hiện đang công tác tại: Trường THPT Cẩm Lý - Lục Nam - Bắc Giang.Chức vụ: Giáo viên. Số thẻ giáo viên:Đề nghị Quý Trung tâm DVKH - Viettel giải quyết cho bà Nguyễn Thị Năm được hưởng chính sách ưu đãi cước đấu nối hòa mạng và cước sử dụng dịch vụ Internet của Viettel áp dụng cho khách hàng khối Nhà Nước, Y tế và Giáo dục tại địa chỉ: thôn Nguộn - Dĩnh Trì - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang. Xin trân...