/5

Mẫu giấy xác nhận là giáo viên

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2920|Tải về: 18

Đơn vị : Trường THCS Trực TháiĐịa chỉ : Xã Trực Thái - Huyện Trực NinhTỉnh Nam ĐịnhCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------oOo--------Trực Thái, ngày 18 tháng 12 năm 2010.GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC Kính gửi : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - VIETTEL NGHĨA HƯNGĐơn vị ch

[Ẩn quảng cáo]