Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mau ho so to chuyen mon (hay)

Lượt xem:294|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

Trang bìa:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIATRƯỜNG: ………………………………………..SỔ KẾ HOẠCHTỔ: ….. NĂM HỌC: ……………Từ trang 1 trở đi:A. KẾ HOẠCH CHUNG:I. Đặc điểm tổ:1. Danh sách các thành viên trong tổ: (Bảng danh sách các thành viên trong tổ có thể xây dựng ngang khổ giấy A4)2. Thuận lợi, khó khăn:a. Thuận lợi:Khó khănNêu thuận lợi, khó khăn đặc biệt quan tâm các vấn đề:- Về ý thức tổ chức, kỉ luật, ý thức thực hiện nề nếp chuyên môn, tinh thần, thái độ của đội ngũ giáo viên.- Trình độ đào tạo của đội ngũ.- Chất lượng chuyên môn của đội ngũ.- Lực lượng giáo viên toàn tổ và của mỗi nhóm bộ môn.- Đặc trưng của các nhóm bộ môn mà tổ phụ trách.- Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy.- Đối tượng học sinh.- Môi trường và yếu tố khác tác động đến hoạt động của tổ.II. Mục tiêu, kế hoạch hoạt động: 1....