/5

Mau ho so to chuyen mon (hay)

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 540|Tải về: 2

Trang bìa:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIATRƯỜNG: ………………………………………..SỔ KẾ HOẠCHTỔ: ….. NĂM HỌC: ……………Từ trang 1 trở đi:A. KẾ HOẠCH CHUNG:I. Đặc điểm tổ:1. Danh sách các thành viên trong tổ: (Bảng danh sách các thành viên trong tổ có thể xây dựng ngang khổ giấy A4)2. Thuận lợi, khó khăn:a.

[Ẩn quảng cáo]