Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Mau ho so to chuyen mon (hay)

Trang bìa:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIATRƯỜNG: ………………………………………..SỔ KẾ HOẠCHTỔ: ….. NĂM HỌC: ……………Từ trang 1 trở đi:A. KẾ HOẠCH CHUNG:I. Đặc điểm tổ:1. Danh sách các thành viên trong tổ: (Bảng danh sách các thành viên trong tổ có thể xây dựng ngang khổ giấy A4)2. Thuận lợi, khó khăn:a. Thuận lợi:Khó khănNêu thuận lợi, khó khăn đặc biệt quan tâm các vấn đề:- Về ý thức tổ chức, kỉ luật, ý thức thực hiện nề nếp chuyên môn, tinh thần, thái độ của đội ngũ giáo viên.- Trình độ đào tạo của đội ngũ.- Chất lượng chuyên môn của đội ngũ.- Lực lượng giáo viên toàn tổ và của mỗi nhóm bộ môn.- Đặc trưng của các nhóm bộ môn mà tổ phụ trách.- Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy.- Đối tượng học sinh.- Môi trường và yếu tố khác tác động đến hoạt động của tổ.II. Mục tiêu, kế hoạch hoạt động: 1....

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:204|Tải về:1|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: