Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

mau ho so xet het tap su

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ - THỬ VIỆCKính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tao Đam RôngTrường Trung học cơ sở Đạ m’RôngTôi tên là: Sinh ngày: … tháng … năm … … .Tại Thường trú tại: Trình độ: Văn hóa: Chuyên môn : Năm tốt nghiệp: ………………… chuyên ngành : Trường đào tạo Đơn vị công tác hiện nay : Công việc đang làm: Mã ngạch: ……………………. Hệ số lương: ………………. Bậc lương: ……………Từ tháng ………….. năm ……………….. tôi được tuyển dụng hợp đồng làm việc và công tác tại trường THCS Đạ M’rông đến nay đã đủ thời gian tập sự – thử việc là ……. Tháng. Vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường và cơ quan Phòng Giáo Dục xét hết thời gian tập sự – thử việc cho tôi . Khi được công nhận hết...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:194|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: