/5

MAU HOP DONG KINH TE TRONG GD

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 720|Tải về: 2

Đơn vị:..... cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHợp đồng kinh tế Về:..... Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Căn cứ vào Pháp lệnh HĐKT của Hội đồng nhà nước nước Cộng hoà XHCN Việt Nam công bố ngày 25 tháng 9 năm 1989.Hôm nay, ngày.....tháng.....n

[Ẩn quảng cáo]