Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/40

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Mẫu kế hoạch cá nhân

Phòng ……………………… Trường THCS …………………Sổ ghi kế HoạCH giảng dạy Và ghi chép chuyên mônNăm học 2011-2012 Họ và tên giáo viên: …………………………………… Số điện thoại liên lạc:……….. ……. Tổ: …………………………………………………. ……..Môn: …………………………………..Phê duyệtNgười lập kế hoạch(Kí và ghi rõ họ, tên)(Kí và ghi rõ họ, tên)Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYI. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH1. Thông tin về cá nhân:- Họ tên: ………………………………………….. Tuổi:……………………………………...- Chỗ ở: …………………………………………… Điện thoại liên lạc: ………………………- Số năm công tác giảng dạy:……………………………………………………………………- Trình độ chuyên môn đào tạo:…………………………………………………………………- Là giáo viên giỏi: + Cấp trường các năm:………………………………………… + Cấp huyện các năm: ………………………………………… + Cấp tỉnh các năm:……………………………………………- Đã có SKKN, Đề tài khoa học, ĐDDH cấp trường, huyện:……………….Cấp ngành trở lên:……………………………………………..2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 2011-2012:- Giảng dạy ở các lớp:…………………………………………………………Kết quả năm học 2010-2011 và kết quả khảo sát đầu năm học của các lớp được phân công giảng dạy:LớpSố HSGiỏi (%)Khá...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:144|Tải về:0|Số trang:40

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: