/40

Mẫu kế hoạch cá nhân

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 215|Tải về: 1

Phòng ……………………… Trường THCS …………………Sổ ghi kế HoạCH giảng dạy Và ghi chép chuyên mônNăm học 2011-2012 Họ và tên giáo viên: …………………………………… Số điện thoại liên lạc:……….. ……. Tổ: …………………………………………………. ……..Môn: …………………………………..Phê duyệtNgười lập kế hoạch(Kí và ghi rõ họ, tên)(Kí và ghi rõ họ, tên)Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYI. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH1. Thông tin về cá nhân:- Họ tên: ………………………………………….. Tuổi:……………………………………...- Chỗ ở: …………………………………………… Điện thoại liên lạc: ………………………- Số năm công tác giảng dạy:……………………………………………………………………- Trình độ chuyên môn đào tạo:…………………………………………………………………- Là giáo viên giỏi: + Cấp trường các năm:………………………………………… + Cấp huyện các năm: ………………………………………… + Cấp tỉnh các năm:……………………………………………- Đã có SKKN, Đề tài khoa học, ĐDDH cấp trường, huyện:……………….Cấp ngành trở lên:……………………………………………..2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 2011-2012:- Giảng dạy ở các lớp:…………………………………………………………Kết quả năm học 2010-2011 và kết quả khảo sát đầu năm học của các lớp được phân công giảng dạy:LớpSố HSGiỏi (%)Khá...