/8

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên

Upload: HanhKhatTinhYeu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 163|Tải về: 0

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thông tin về cá nhân: . Họ, tên: Tuổi: . Chỗ ở: ĐT liên lạc: . Số năm công tác, giảng dạy: . Trình độ chuyên môn đào tạo: . Là giáo viên giỏi: Cấp trường các năm: Cấp huyện các năm : Cấp tỉnh các năm : . Đã có SKKN, đề tài KH, ĐDDH học cấp trường, huyện: Cấp ngành trở lên: 2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 2011- 2012: - Giảng dạy ở các lớp: Kết quả năm học 2910- 2011 và kết quả khảo sát đầu năm học của các lớp được phân công giảng dạy: Lớp Sĩ số Giỏi (%) Khá (%) TB (%) Yếu (%) Kém (%)  2010-2011 Khảo sát 2010-2011 Khảo sát 2010-2011 Khảo sát 2010-2011 Khảo sát 2010-2011 Khảo sát                                                                         Chung       - Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém: - Chủ nhiệm: - Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn: - Kiêm nhiệm, công tác đoàn thể: ( Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tham gia các ban, hội đồng, tổ cốt cán......) 3. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao: *Thuận lợi: *Khó khăn: II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012 1. Chất lượng giảng dạy: Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt nghiệp Điểm vào l.10 Điểm TB thi ĐH  SL % SL % SL % SL % SL % %                          Chung        2. Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải ; (Phụ đạo học sinh yếu, kém) Cấp huyện: Cấp tỉnh: (Số HS yếu kém lên TB, Khá, Giỏi) 3. Công tác chủ nhiệm (Chi tiết nêu trong Kế hoạch chủ nhiệm, chỉ cần nêu khái quát các chỉ tiêu) và kiêm nhiệm, các công tác khác 4. Chủ trì (tham gia) kết hợp với công tác tự bồi dưỡng: Các chuyên đề về chuyên môn, chủ nhiệm , GD ngoài giờ, NCKH (Ghi rõ tên đề tài, chuyên đề và cấp trường, ngành, tỉnh, bộ), SKKN, làm và sử dụng TB đồ dùng dạy học 5. Dự giờ: Dạy thể nghiệm, thao giảng: 6. Thực hiện phong trào mỗi giáo viên có ít nhất một đổi mới, cuộc vận động "Mỗi thày cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo".... 7. Danh hiệu: - Giáo viên giỏi cấp: (Trường, Huyện) - Đạt chuẩn nghề nghiệp: Đạt chuẩn - Xếp loại thi đua cuối năm học (Xếp loại chuyên môn và xếp loại chung) III. KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP: 1. Các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học (Nêu trong mục II) - Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 1 - Đối với chỉ tiêu, nhiệm