DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/8

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên

Upload: HanhKhatTinhYeu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 189|Tải về: 0

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thông tin về cá nhân: . Họ, tên: Tuổi: . Chỗ ở: ĐT liên lạc: . Số năm công tác, giảng dạy: . Trình độ chuyên môn đào tạo: . Là giáo viên