Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/12

Mẫu kế hoạch cá nhân năm học

Lượt xem:248|Tải về:0|Số trang:12 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINHTỔ NGỮ VĂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNinh Kiều, ngày 10 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012 Họ và tên: Ngày sinh: Năm vào ngành: Trình độ đào tao : Nhiệm vụ được phân công: + Về chuyên môn : - Tổ phó tổ chuyên môn .-Dạy các lớp 8A1,8A2,7A3 - Chủ Nhiệm 8A1+ Công tác khác : Tổ trưởng tổ công đoàn Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THCS Lương Thế Vinh. Căn cứ vào công văn số: 1359/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2011V/v hướng dẫn giảng dạy môn Ngữ văn THCS,THPT năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của tổ Ngữ văn Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của mình như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1. Bối cảnh năm học:1.1. Đối với...