/4

MẪU KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC NHÓM

Upload: LeDem.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 755|Tải về: 1

MẫuTRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNGHỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH LÀM VIỆC CUẢ NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH SỐ ....Tiêu chuẩn …..., …. ( gồm ….. tiêu chí) Căn cứ Kế hoạch tự đánh giá số 681/KH-ĐHPVĐ ngày 06/11/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học

[Ẩn quảng cáo]