/22

Mẫu kế hoạch theo tuần tháng

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 504|Tải về: 3

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊNa/. Soạn giảng : Lên lớp phải có giáo án.Thực hiện nghiêm túc qui định soạn giảng: Bài soạn phải tinh giản, phải thể hiện đủ các nội dung cơ bản và làm nổi bật được kiến thức trọng tâm. Giáo án phải được Tổ chuyên môn và Hiệu phó chuyên môn duyệt để theo dõi.Các tiết thực hành thí nghiệm phải nghiêm túc thực hiện. Mỗi giáo viên bộ môn phải lập được kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học ngay trong tháng 09. Kế hoạch đó phải được Tổ chuyên môn và Hiệu phó chuyên môn duyệt để theo dõi và cùng thực hiện. Các ĐDDH còn dùng được trong Nhà trường thì nhất thiết phải sử dụng (đối với các tiết có sử dụng ĐDDH). Hàng tháng sẽ đưa việc sử dụng ĐDDH vào việc xếp loại thi đua của giáo viên.b/. Lên lớp :- Dạy theo phân phối chương...