/2

MAU LAM CAC QUYET DINH KHEN THUONG

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1284|Tải về: 2

Phòng GD&ĐT na rỳ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường PTCS Hữu Thác Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 0../QĐ - GD Hữu Thác, ngày 26 tháng 03 năm 2009.Quyết địnhVề việc khen thưởng các cá nhân đạt giải hội thi Rung chuông vàngnăm học 2008 - 2009 Căn cứ kết quả của BGK ngày 15/04/2009 v/v tổ chức

[Ẩn quảng cáo]