Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Mẫu lich bao giảng

Họ và tên: …………………………………………...….………… Ngày tháng năm sinh:……………………………….……………… Ngày vào ngành:…………………………………………………… Hệ đào tạo:……………………………………………...………… Chức vụ hiện nay:………………………………………….……… CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 1……………………………………………Lớp………………………………… 2……………………………………………Lớp………………………………… 3……………………………………………Lớp………………………………… 4……………………………………………Lớp………………………………… 5……………………………………………Lớp………………………………… CÔNG TÁC KHÁC ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày……tháng…… năm 20…… Hiệu trưởng " (Kí tên, đóng dấu)"...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:91|Tải về:1|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: