/14

Mẫu lý lịch người xin vào đảng

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1754|Tải về: 30

Mẫu: 2-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMLÝ LỊCHCỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNGHọ và tên đang dùng:Họ và tên khai sinh:Quê quán:Số LL: Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 3 × 4Họ và tên đang dùng: Nam, NữHọ và tên khai sinh:Các bí danh:Sinh ngày tháng năm Nơi sinh:Quê quán:Nơi ở hiện nay:Dân tộc: Tôn giáo:Nghề nghiệp bản thâ

[Ẩn quảng cáo]