/2

Mẫu phiếu đánh giá công chức năm

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3604|Tải về: 8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNăm ………….. Họ và tên công chức: ……………………………………………………… Mã số công chức: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………. ….. Ngạch bậc lương: …………………………………………………………. Đơn vị công tác: ……………………………………

[Ẩn quảng cáo]