/10

mẫu phiếu đánh giá xếp loại giáo viên

Upload: PoliteTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1424|Tải về: 9

Tên đơn vị:…………….. PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng………năm học: …………… THÔNG TIN CHUNG 1. Họ và tên: ………………………………………….. ……………………………………………. 2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………… …….. …….. 3. Công việc được giao:………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… 4. Ngày sinh: ……………………………. …… Nam(nữ):………………………………………… 5. Năm vào nghề: ……………………………………….Số năm dạy ở bậc học:…………………… KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC (Ghi điểm dựa trên các minh chứng) Lĩnh vực 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống  Tự đánh giá Tổ ch. môn Hiệu trưởng  Yêu cầu Nội dung Tiêu chí Điểm XL Điểm XL Điểm XL Ghi chú 1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước (10 điểm). a     Yêu nghề, tận tuỵ với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ (10 điểm). b     Giáo dục học sinh biết yêu thương, kính trọng, lẽ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội (10 điểm). c     Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống d     Điểm yêu cầu 1 40     2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước Chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (10điểm) a     Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương (10 điểm). b     Giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng (10 điểm). c     Vận động gia đình chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương (10 điểm). d     Điểm yêu cầu 2 40     3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động Chấp hành quy định của ngành, của nhà trường, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện (10 điểm). a     Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy hoạt động của nhà trường (10 điểm). b     Thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục (10 điểm). c     Chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ lớp, bỏ tiết dạy; chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giảng dạy và giáo dục học sinh ở lớp được phân công (10 điểm) d     Điểm yêu cầu 3 40     4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh yêu quý, tín nhiệm (10 điểm) a     Có ý thức tự học, phấn đáu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ (10 điểm). b     Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong giảng dạy và giáo dục (10 điểm). c     Không