Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu phiếu dự giờ

Lượt xem:578|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC TRỌNG PHIẾU DỰ GIỜ Số thứ tự : ...... TRƯỜNG THCS NINH GIA MÔN : Ngữ Văn Tiết : ….., Lớp : …… Ngày …. tháng …. năm 200… BÀI DẠY :____________________________________________________________________ Thứ tự tiết dạy theo phân phối chương trình : …… GIÁO VIÊN DẠY : ………………….. NGƯỜI DỰ : ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..…. Thời gian CÔNG VIỆC CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC NHẬN XÉT TỪNG PHẦN                                                                                              Thời gian CÔNG VIỆC CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC NHẬN XÉT TỪNG PHẦN                                                                                                                       NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CỦA TIẾT DẠY ĐIỂM 1. Chính xác, khoa học (kể cả khoa học bộ môn và quan điểm, tư tưởng, lập trường chính trị)  2. Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.  3. Liên hệ thực tế (nếu có); có tính giáo dục.  4. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.  5. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.  6. Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp nội dung của kiểu bài lên lớp.  7. Trình bày bảng hợp lí, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lí.  8. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí.  9. Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động, phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng học sinh. Học sinh hứng thú học tập.  10. Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.  TỔNG CỘNG ĐIỂM / 20  ĐÁNH GIÁ CHUNG : 1. Ưu điểm :          2. Hạn chế :         HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM XẾP LOẠI : 1. Điểm cho các yêu cầu : Yếu : 0 – 0,5đ; TB : 1đ; Khá : 1,5đ; Tốt : 2đ. 2. Xếp loại tiết dạy : - Giỏi : 17 – 20đ (các yêu cầu 1, 4, 6, 9 đạt 2đ) - Khá : 13 – 16,5đ (các yêu cầu 1, 4, 9 đạt 2đ) - TB : 10 – 12,5đ (các yêu cầu 1, 4 đạt 2đ) - Yếu / Kém