Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin

Lượt xem:1080|Tải về:4|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

PHIẾU DỰ GIỜ TIẾT DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT (SỐ:………….)Họ và tên người dạy: ………………………………………….Đơn vị: …………………………………………………………Môn: …………………… Lớp dạy: ……… Ngày: …………..Tên bài dạy: …………………………………………………...………………………………………………………………….Các mặt đánh giáCác yêu cầu đánh giáĐiểmNhận xét,đề nghị00,511,52I. Nội dungChính xác về khoa học bộ môn, về quan điểm tư tưởng và lập trường chính trị.Đủ nội dung cơ bản và đáp ứng đầy đủ mục tiêu bài học; có tính hệ thống; nhấn mạnh đúng trọng tâm.Liên hệ thực tế phù hợp và có tính giáo dục; có sử dụng tài liệu minh họa cho bài giảng điện tử (văn bản, phim, âm thanh, phần mềm hỗ trợ…) chính xác, có ý nghĩa, sát với nội dung bài học, đúng lúc, đúng liều lượng.II. Phương phápPhương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học; kết hợp tốt việc ứng dụng CNTT...