/4

Mẫu Phiếu thu - Mẫu số 01 – TT theo Quyết định 15

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 3305|Tải về: 68

Giới thiệu " Phiếu thu " là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng

[Ẩn quảng cáo]