/3

MẪU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: ThoiLamAnh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1433|Tải về: 21

II. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm:1. Cấu trúc cơ bản của một SKKN:Trang bìa: Trang mục lụcDanh mục các chữ viết tắt (nếu có)Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn SKKN. 2. Thời gian thực hiện và triển khai SKKN.Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (NỘI DUNG CỦA SKKN) 1. Cơ sở lý luận của vấn đề. 2. Thực trạng của vấn đề. 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. 4. Hiệu quả của SKKN.Phần thứ ba: KẾT LUẬNTài liệu tham khảoPhụ lục (nếu có) 2. Nội dung  các phần chính của sáng kiến kinh nghiệm.Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ       a. Lí do chọn SKKN. Tác giả cần trình bày được các ý chính sau đây: - Nêu rõ thực trạng (vấn đề) tác giả đã chọn để viết SKKN. - Ý nghĩa (về mặt lý luận) của hiện tượng (vấn đề) đó trong công tác. - Những...