/3

MẪU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: ThoiLamAnh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2102|Tải về: 26

II. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm:1. Cấu trúc cơ bản của một SKKN:Trang bìa: Trang mục lụcDanh mục các chữ viết tắt (nếu có)Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn SKKN. 2. Thời gian thực hiện và triển khai SKKN.Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (NỘI DUNG CỦA SKKN) 1. Cơ sở lý luận của vấn đề. 2.

[Ẩn quảng cáo]