/2

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 535|Tải về: 1

Giới thiệu Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

[Ẩn quảng cáo]