/33

Mau so ke hoach to chuyen mon 11-12

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 247|Tải về: 1

Trường THCS Đức Phú CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTổ:……………………………. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Đức Phú, ngày………tháng……..năm 2011KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG TỔ………………………NĂM HỌC: 2011- 2012------(((------ Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học: 2011-2012 của Phòng GD&ĐT Tánh Linh;- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THCS Đức Phú; Nay, Tổ ………………………………..xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:I . THỐNG KÊ LIỆU1. GIÁO VIÊN : STTHỌ VÀ TÊNNăm sinhNữTrình độ CMNăm vào ngànhXếp loại KN – TN2010- 2011Danh hiệu thi đua2010- 2011Danh hiệu thi đua2011- 2012123456789101112132. THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN (căn cứ vào kết quả năm học trước hoặc khảo sát chất lượng đầu năm):Môn: .....KhốiSĩ sốGiỏiTrên TBDưới TBGhi chúSLTỉ lệSLTỉ lệSLTỉ lệ6789CộngMôn: .....KhốiSĩ sốGiỏiTrên TBDưới TBGhi chúSLTỉ lệSLTỉ lệSLTỉ lệ6789CộngMôn: .....KhốiSĩ sốGiỏiTrên TBDưới TBGhi chúSLTỉ lệSLTỉ lệSLTỉ lệ6789CộngMôn: .....KhốiSĩ sốGiỏiTrên TBDưới TBGhi chúSLTỉ lệSLTỉ lệSLTỉ lệ6789CộngMôn: .....KhốiSĩ sốGiỏiTrên TBDưới TBGhi chúSLTỉ lệSLTỉ lệSLTỉ lệ6789CộngMôn:...