/6

Mẫu Sổ Liên lạc_THCS

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1343|Tải về: 26

MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC :NÂNG CAO DÂN TRÍ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI YÊU CẦU VIỆC SỬ DỤNG SỔ LIÊN LẠCHọc sinh phải thường xuyên mang theo Sổ Liên lạc này trong cặp sách vở của mình như một loại hồ sơ cá nhân.Khi GVCN có yêu cầu liên lạc với gia đình, học sinh phải giao cho GVCN, sau khi nhậ

[Ẩn quảng cáo]