/10

Mẫu sổ nghị quyết tổ chuyên môn

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4338|Tải về: 27

TRƯỜNG THCS NGUỸÊN VĂN TRỖITỔ:.....CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN(SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KÌ I VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC KÌ II)Tâm Thắng, ngày.....tháng..... năm 20...Địa điểm: Phòng….. trường THCS Nguyễn Văn TrỗiThời gian: lúc…. Giờ….. ngày….. tháng…. Năm…..Thành phần gồm: Các thành viên trong tổCó mặt:………Đ/c. Vắng mặt…….. Đ/c (gồm:………………………)Chủ trì:……………………………………………………………………….....Thư kí:………………………………………………………………………………NỘI DUNG CUỘC HỌPĐánh giá hoạt động tổ CM học kì II. Kết quả , chất lượng các hoạt động đã triển khai: .....II. Những tồn tai, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch:1. Những tồn tại, hạn chế:.....2. Nguyên nhân:.....3. Hướng khắc phục:.....III. Xếp loại thi đua học kì I.1. Giáo viên:-Loại Tốt:…/…đ/c ( gồm: ……………………………………………………………)- Loại Khá:…/… đ/c ( gồm: ……………………………………………………...….)- Loại TB:…/ …đ/c ( gồm: ……………………………………………..……………)2. Lớp chủ nhiệm:- Lớp Tiên tiến:…/ ts…lớp ( gồm ……………………………………………………)- Lớp Khá:…/ ts…lớp ( gồm ……………………………………………….…..……)3. Tổ đề nghị trường khen tặng tổ…………………..B....