Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

Mẫu sổ nghị quyết tổ chuyên môn

Lượt xem:4384|Tải về:27|Số trang:10 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG THCS NGUỸÊN VĂN TRỖITỔ:.....CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN(SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KÌ I VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC KÌ II)Tâm Thắng, ngày.....tháng..... năm 20...Địa điểm: Phòng….. trường THCS Nguyễn Văn TrỗiThời gian: lúc…. Giờ….. ngày….. tháng…. Năm…..Thành phần gồm: Các thành viên trong tổCó mặt:………Đ/c. Vắng mặt…….. Đ/c (gồm:………………………)Chủ trì:……………………………………………………………………….....Thư kí:………………………………………………………………………………NỘI DUNG CUỘC HỌPĐánh giá hoạt động tổ CM học kì II. Kết quả , chất lượng các hoạt động đã triển khai: .....II. Những tồn tai, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch:1. Những tồn tại, hạn chế:.....2. Nguyên nhân:.....3. Hướng khắc phục:.....III. Xếp loại thi đua học kì I.1. Giáo viên:-Loại Tốt:…/…đ/c ( gồm: ……………………………………………………………)- Loại Khá:…/… đ/c ( gồm: ……………………………………………………...….)- Loại TB:…/ …đ/c ( gồm: ……………………………………………..……………)2. Lớp chủ nhiệm:- Lớp Tiên tiến:…/ ts…lớp ( gồm ……………………………………………………)- Lớp Khá:…/ ts…lớp ( gồm ……………………………………………….…..……)3. Tổ đề nghị trường khen tặng tổ…………………..B....