/10

Mẫu sổ nghị quyết tổ chuyên môn

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 5460|Tải về: 35

TRƯỜNG THCS NGUỸÊN VĂN TRỖITỔ:.....CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN(SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KÌ I VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC KÌ II)Tâm Thắng, ngày.....tháng..... năm 20...Địa điểm: Phòng….. trường THCS Nguyễn Văn TrỗiThời gian: lúc…. Giờ….. ngà

[Ẩn quảng cáo]