/4

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 742|Tải về: 3

Tỉnh:Đơn vị trực thuộc:Đơn vị cơ sở: SƠ YẾU LÝ LỊCH 1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHƯỚC TRANG Nam 2) Các tên gọi khác: . . . . (viết chữ in hoa đậm nét) 3) Cấp ủy hiện tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp ủy kiêm : Chức vụ ( Đảng, đòan thể, chính quyền kể cả chức vụ kiêm nhiệm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . phụ cấp chức vụ: . . . . . . . 4) Sinh ngày: tháng năm . 5) Nơi sinh: Mỹ Phước – Mỹ Tú – Sóc Trăng. Quê quán ( xã phường): Mỹ Phước (huyện quận): Mỹ Tú (tỉnh TP): Sóc Trăng. Nơi ở hiện nay(xã,...