Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MAU THANH TRA GIAO VIEN

Lượt xem:175|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHANH TRA SỞ Độc lập –Tự do – Hạnh Phúc -------------- ________________________ , Ngày tháng năm 2005BIÊN BẢN THANH TRA GIÁO VIÊNHọ và tên thanh tra viên kiêm nhiệm :Chức vụ và đơn vị công tác : Họ và tên giáo viên được thanh tra :………………………………………………………………………Hệ đào tạo : Năm tốt nghiệp: Năm vào ngành:Dạy môn : ở các lớp: Trường THPTKết quả lần kiểm tra toàn diện gần nhất của Trường được xếp loại :……………….I.KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC MẶT :Kiểm tra Trình độ nghiệp vụ – tay nghề :Tiết 1: Lớp Tiết ngày Tiết PPCT Tên bài: Xếp loạiTiết 1: Lớp Tiết ngày Tiết PPCT Tên bài: Xếp loạiTiết 1: Lớp Tiết ngày Tiết PPCT Tên bài: Xếp loạiNhận xét trình độ nghiệp vụ tay nghề:Xếp loại :2.Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn :Nhận xét ưu khuyết điểm chính : + + + + +Xếp...