Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

MAU THANH TRA GIAO VIEN

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHANH TRA SỞ Độc lập –Tự do – Hạnh Phúc -------------- ________________________ , Ngày tháng năm 2005BIÊN BẢN THANH TRA GIÁO VIÊNHọ và tên thanh tra viên kiêm nhiệm :Chức vụ và đơn vị công tác : Họ và tên giáo viên được thanh tra :………………………………………………………………………Hệ đào tạo : Năm tốt nghiệp: Năm vào ngành:Dạy môn : ở các lớp: Trường THPTKết quả lần kiểm tra toàn diện gần nhất của Trường được xếp loại :……………….I.KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC MẶT :Kiểm tra Trình độ nghiệp vụ – tay nghề :Tiết 1: Lớp Tiết ngày Tiết PPCT Tên bài: Xếp loạiTiết 1: Lớp Tiết ngày Tiết PPCT Tên bài: Xếp loạiTiết 1: Lớp Tiết ngày Tiết PPCT Tên bài: Xếp loạiNhận xét trình độ nghiệp vụ tay nghề:Xếp loại :2.Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn :Nhận xét ưu khuyết điểm chính : + + + + +Xếp...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:116|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: