/1

mâu tho moi

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 541|Tải về: 0

Phò ng GD & ĐT Phụng Hiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường thcs Tây Đô Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƠ MỜI I/ NGHI THỨC : BGH TRƯỜNG THCS TÂY ĐÔ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu Trân trọng kính mời Ông (bà):……………………………. II/ NỘI DUNG: là:……………………………………………………………… -

[Ẩn quảng cáo]