Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu tiểu sử tóm tắt-mẫu 3a-BNV

Lượt xem:636|Tải về:4|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu 3a-BNVTIỂU SỬ TÓM TẮTẢnh màu(4 x 6 cm)1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 2. Tên gọi khác: 3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ): 4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh 5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh 6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo: 8. Nơi ở hiện nay: (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)9. Chức vụ (chức danh) hiện tại: (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)10. Cơ quan, đơn vị công tác: 11.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 11.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)11.3. Lý luận chính trị:……………………………, 11.4. Quản lý nhà nước: (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự….)11.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 11.6. Tin...