/2

Mẫu tiểu sử tóm tắt-mẫu 3a-BNV

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1114|Tải về: 7

Mẫu 3a-BNVTIỂU SỬ TÓM TẮTẢnh màu(4 x 6 cm)1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 2. Tên gọi khác: 3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ): 4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh 5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh 6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo: 8. Nơi ở hiện nay: (

[Ẩn quảng cáo]