/1

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 863|Tải về: 8

Giới thiệu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM Mã số thuế:     (Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đ&atilde

[Ẩn quảng cáo]