/4

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 231|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường : ………………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Càng Long, ngày tháng năm 2009.TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN DANH HIỆU : CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC : 200… – 200….Số TTHọ và tênNữNhiệm vụ được giaoTóm tắt thành tíchNguyễn Văn AGhi rõ --Dạy môn ? -Chủ nhiệm lớp ?Công tác kiêm nhiệm ( nếu có)I. Tiêu chuẩn 1: Nhiệm vụ chuyên môn:-Duy trì sĩ số: …../…… ..; Tỉ lệ:………%.-Đánh giá xếp loại lớp chủ nhiệm : +Học lực : Giỏi:………%. Khá : …%. TB..……%. Yếu :……%. ; Kém :…….% +Hạnh Kiểm : Tốt :………%. Khá : …%. TB..…%. Yếu ………%.-Chất lượng bộ môn: Trung bình trở lên: ………% (theo từng môn, khối lớp………%)- Dự giờ:………tiết/ năm (vượt…..tiết)-Thao giảng: ….tiết / năm xếp loại: …...- Hội giảng: ….tiết/ năm xếp loại: …... - Báo cáo …… chuyên đề : ( ghi...