/4

miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4103|Tải về: 19

Tuần 10Tiết 23Ngày soạn : 17/10/2011MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG BÀI VĂN TỰ SỰI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT1. Về kiến thức- Hiểu được vai trò, tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự.2. Về kĩ năng - Biết kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự.3. Về thái độ -

[Ẩn quảng cáo]