/3

Mô tả công việc Nhân viên nghiệp vụ xí nghiệp

Upload: DuongVu.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 313|Tải về: 0

Tóm tắt công việc Thuc hien nghiệp vụ – LĐ TL, Vật Tư , Thống kê SX , Kiem công tác Thủ qũy , theo dõi công nợ , nhận và phát lương cho CBCNV và cac khoản chi phí khác Nhiệm vụ Tham mưu cho Ban giám Đốc , hướng dẫn , tô chức việc liên kết Các mảng công tác trong nội bộ, giãi quyết, thông tin

[Ẩn quảng cáo]